Obchodní podmínky

Storno podmínky

  • Stornování 30 dní před počátkem pobytu – vrací se záloha ve výši 100 %.
  • Stornování 20 dní před počátkem pobytu – vrací se záloha ve výši 50 %.
  • Stornování 10 dní před počátkem pobytu – záloha propadá.
  • Storno musí být vždy ohlášeno emailovou zprávou.
  • Zasláním zálohy objednatel souhlasí se storno podmínkami ubytovatele.
  • Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno se 100% vrácením platby. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.